kalender

Liturgie

Liturgie  Zondag 8 december 2019


Morgendienst 9.30 uur: ds GO.Sander
Welkom en mededelingen
Aansteken van de adventskaars
Voorlezen van een adventstekst
Adventslied
Moment van stilte
Votum en Vredegroet
Zingen: Psalm 106 : 22
Lezing van de tien woorden
Zingen: Psalm 25: 4
Gebed
Optreden van kinderkoor Eigenwijs
[kinderen naar de kinderkring]
Lezing: Micha 2
Lezing: Johannes 10, 1 - 9
Zingen: Psalm 25: 2
Tekst: Micha 2: 12
            ‘Ik zal ze samenbrengen (…) als een kudde in de wei’
Verkondiging
Zingen: Gezang 233 (canon 2x)
Dankgebed en voorbede
[kinderen terug van kinderkring]
[terugkoppeling]
Inzameling van de gaven
Luisteren: Psalm 98 van Sela
Zingen: Psalm 138: 2 en 3
Zegen

Middagdienst 16.30 uur: ds. G. Meijer
gezongen votum en groet
Zingen: Gezang 228
Gebed
Zingen: Psalm 130
Lezen: Jesaja 62
Om Jezus’ wil blijf ik niet stil (Jesaja 62:1,6,7)
Zingen: Liedboek 769: 1, 2 en 6
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Psalm 72: 10
Dankgebed
Collecte(n)
Zingen: Liedboek 425
Zegen