kalender

Geen evenement in de kalender
Februari 2020
zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Liturgie

Liturgie Zondag 16 februari 2020

Morgendienst: 9.30 uur ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 334
Moment van stilte
Votum (gezongen) en Vredegroet
Zingen: Gezang 167
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen: Psalm 79: 5
[kinderen naar de kinderkring]
Lezing: Lucas 10: 25 – 37 Jaap van der Heide
Zingen: Gezang 163: 2
Preek over Matteus 5: 7
Zingen: Opwekking 378
Lezing van de Tien Woorden
Zingen: Gezang 170: 12 en 13
Dankgebed en voorbede
[kinderen terug van de kinderkring en terugkoppeling]
Inzameling van de gaven
Zingen: Liedboek 864: 1 en 5
Zegen.

Middagdienst 16.30 uur Voorganger ds. S.W. de Boer
Thema: de doop markeert het begin
van ons nieuwe leven met God.
Votum/groet
Zingen: Psalm 105: 1 en 2
Gebed om de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 5 en 10 - 18
Zingen: Psalm 100 (DNP)
Tekst: HC, zondag 26 en 27
Verkondiging
Zingen: Psalm 105: 4,en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 119: 1 en 2 GK06
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Gezang 108 GK06
Zegen