Nadenker

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

Middagdienst 12 mei 2019 ds. A.J. van Zuijlekom

Middagdienst 16.30 uur ds. A.J. van Zuijlekom
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Psalm 5: 4, 5 en 6
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 2: 16 - 3: 6
Zingen: Psalm 139: en 11
Preek over Kolossenzen 3: 1 - 4
Zingen: Opwekking 770
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis: GK 179a (beurtzang)
Zegen

10.000 redenen (Lisanne)