Nadenker

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

Uitzending gemist

GKv Assen-West - 2022. 06. 26. Length: 18:54
Morgendienst: ds. Marten de Vries Votum en zegengroet Zingen: Psalm 33: 1 en 6 (NPB) Wet Zingen: Gezang 103:1. 4. 5. 8. 9 Bidden Luisterlied: Lezen: Lucas 5: 17 - 39 Zingen: Gezang 21 (Weerklank) Tekst: Lucas 5: 36 - 39 Preek Zingen: Liedboek 907:1. 3. 4 Plusgroep Collecten Zingen: Psalm 92: 1. 5. 6 (NPB) Zegen
GKv Assen-West - 2022. 06. 26. Length: 22:52
Welkom Votum en groet GKB 233 (Jezus vol liefde) Gebed Lezen: Nehemia 9: 1-8, 16-17 Wet van God Psalm 6: 1-3 Kindermoment Lied: Sorry zeggen Preek Gezang 171: 1-3 (Wees stil voor het aangezicht van God) Gebed Collecte NLB 912: 1-6 (Neem mijn leven laat het Heer) Zegen
GKv Assen-West - 2022. 06. 12. Length: 13:52
Welkom en mededelingen Luisteren: Door de wereld gaat een woord Moment van stilte Votum (gesproken) Vredegroet (gesproken amen) Zingen: Psalm 122: 1 GK Gebed Leefregel van de Heer Zingen: Psalm 36: 1 GK Lezing: Handelingen 4: 32 - 35 Lezing: Handelingen 5: 12 - 16 Zingen: Gezang 249: 5, 8 en 9 GK Verkondiging Zingen: Gezang 182: 1 en 4 GK Viering van het avondmaal (form 4) Instelling Christus gedenken Uitnodiging en terugwijzing Gebed Zingen: Gezang 218: 4 GK Opwekking Viering Zingen: Gezang 184: 3 GK Dankgebed Inzameling van de gaven Zingen: Gezang 108 GK2006 Zegen
GKv Assen-West - 2022. 06. 12. Length: 29:46
Welkom en mededelingen Moment van stilte Votum en Vredegroet Zingen: Psalm 36: 2 NPB Lezing van de Tien Geboden Zingen: Gezang 246: 1 GK Gebed Zingen: Opwekking 754 Lezing: Handelingen 2: 1 – 15 Lezing: Handelingen 2: 29 – 36 Lezing: Handelingen 2: 41 – 47 Zingen: Gezang 103:1, 2, 4, 5 en 9 GK 2006 Tekst: Handelingen 2: 41b Verkondiging Zingen: Liedboek 675 Dankgebed en voorbede Inzameling van de gaven Zingen: Opwekking 710 Zegen Zingen: Psalm 89: 18 (laatste regel) als gezongen amen Geloofd zij God de HEER voor eeuwig. Amen, amen.