Nadenker

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

Uitzending gemist

GKv Assen-West - 2022. 05. 15. Length: 09:12
Liturgie: GKv Assen-West; 08.30 uur bevestiging ambtsdragers Welkom en mededelingen Votum (gezongen) en Vredegroet (gezongen amen) Zingen: Psalm 43: 3 en 4 Gebed Tien woorden Zingen: Liedboek 971: 1, 2 en 3 Bevestiging ambtsdragers Inleiding Onderwijs (Over ouderlingen:) (Over diakenen:) Lezing: Efeze 3: 14 – 21 Verkondiging Zingen: Gezang 246: 3 Bevestiging Zegen Zingen: Psalm 134: 1 en 2 NPB Opdrachten (Aan de ouderlingen) (Aan de diakenen) (Aan de ouderlingen en de diakenen) (Aan de gemeente) Gebed Inzameling van de gaven Zingen: Liedboek 415: 1 en 2 Zegen Zingen: Liedboek 415: 3 Ondertekening bindingsformulier
GKv Assen-West - 2022. 05. 15. Length: 01:48
Liturgie: Votum + Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1, 7, 8 Gebed Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 Bijbel: Johannes 21 Preek over Johannes 21 : 18 - 25 Zingen: Liedboek 218: 1, 2, 5, 8 Tien Geboden Zingen: Psalm 119: 3 + 14 Gebed Kollekte Zingen: Liedboek 429: 1 + 3 Zegen
GKv Assen-West - 2022. 05. 15. Length: 12:16
Liturgie: GKv Assen-West; 08.30 uur Welkom en mededelingen Moment van stilte Votum en Vredegroet Zingen: Psalm 89: 1 NPB Leefregels van de Heer Zingen: Opwekking 687: 1, 2 en 3 Gebed Zingen: Psalm 96: 1 en 2 Lezing: Psalm 33 Zingen: Psalm 33: 1 Tekst: Psalm 33: 3 Verkondiging ‘een nieuw lied’ Zingen: Psalm 33: 5 en 8 Dankgebed en voorbede Inzameling van de gaven Zingen: Psalm 98: 1 en 4 Zegen Zingen: het Wilhelmus (2 coupletten)