kalender

Liturgie

Liturgie zondag 16 januari 2022

 

Voorganger: ds G.O Sander

GKv Assen-West; 08.30 uur

Welkom en mededelingen

Votum

Zingen: Opwekking 640

Vredegroet

Zingen: Psalm 95: 1

Lezing van de Tien Geboden

Zingen: Psalm 119: 6 en 14

Gebed

Zingen: Psalm 92: 1 en 2

Lezing: Psalm 92

Zingen: Psalm 92: 7 en 8

Tekst: Psalm 92: 13 – 14

Verkondiging

Zingen: Liedboek 841: 1 en 4

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen: Opwekking 383: 1

Zegen