kalender

Liturgie

Liturgie Zondag 11 november 2018

Morgendienst: 9.30 uur ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Votum en Vredegroet
Zingen: Psalm 122: 1
De Tien Woorden van de Heer
Zingen: Gezang 157               
Lezing: Habakuk 2                  
Zingen: Psalm 72: 1
Preek over Habakuk 2, 4b
                        'de rechtvaardige zal leven door zijn trouw'
Zingen: Psalm 119: 14
Viering van het avondmaal (formulier 4)
  Instelling
  Christus gedenken
  Uitnodiging en terugwijzing
  Gebed
Belijdenis van het geloof
Zingen: Gezang 144: 7 klaarmaken tafel
Opwekking
Viering brood
Zingen: Liedboek 477: 1
Viering wijn
Zingen: Liedboek 477: 2 avondmaalscollecte
Dankzegging/gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 580
Zegen.

Middagdienst: 16.30 uur ds. Th. Havinga
Votum en groet
Zingen: Opwekking 595
Gebed
Lezen:  Genesis 1: 26 - 31
Zingen: Psalm.8: 1, 3 en 6
Lezen: Genesis 3: 1 - 7
Zingen: Gezang 157
Preek over Zondag 3
Zingen: Gezang 91
Gebed
Zingen: Opwekking 347
Collecte
Zingen: Gezang 145
Zegen