kalender

Juni 2019
zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Liturgie

Liturgie  Zondag 23 juni 2019

Morgendienst 9.30 uur: ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Zingen: Liedboek 386
Moment van stilte
Votum en Vredegroet
Zingen: Opwekking 715
Lezing van de tien geboden
Zingen: KB 246
Lezing: Efeze 2: 11 - 19          Roeli Koops
Tekst:    Efeze 2: 19
Zingen: Psalm 122: 3
Verkondiging 'huisgenoten van God'
Zingen: Psalm 84: 2
Viering van het avondmaal - lezing van formulier 5
Instelling
Christus gedenken
Gemeenschap en verwachting
Gebed [afgesloten met het Onze Vader]
Belijdenis van het geloof
Zingen: KB 184: 1 en 2
[klaarmaken van de tafel]
Opwekking
Viering (gaand)
Cantorij: Holy Lord, we glorify thy name
Zingen: KB 249: 8 en 9           avondmaalscollecte
Dankzegging
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Liedboek 413: 1 en 3
Zegen


Middagdienst: 16.30 uur drs. J. Kuiper
Votum en groet
Zingen: Psalm  97: 1, 2 en 5
Gebed
Bijbellezing: Deuteronomium 4: 10-40
Zingen:  Opwekking 717
Preek over Deuteronomium 4: 12
Zingen: Psalm 8a
Belijdenis
Zingen: Gezang 176: 1
woorden over Christus
Zingen: Gezang 176: 5
Gebed
Collecte
Slotlied: Liedboek 868: 1, 2 en 5
Zegen