kalender

Liturgie

Liturgie zondag 23 september 2018

Morgendienst: 9.30 uur ds. W. Jagersma
Welkom
Votum en groet
Zingen: Psalm 78: 1 en 2
Wet van God
Zingen: Gezang 156
Gebed
Lezen: 2 Timoteus 1: 1 - 18
Kindermoment
Zingen: Opwekking 689
Preek
Zingen: Opwekking 798
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 165
Zegen

Middagdienst 16.30 uur ds. GO. Sander
Moment van stilte
Votum en Vredegroet
Zingen: Gezang 145: 1, 3 en 4
Gebed
Zingen: Psalm 105: 3
Lezing: Handelingen 17: 16 - 34
Zingen: Psalm 119: 28
Verkondiging
Tussenzang: Psalm 36: 2
Zingen: Gezang 79: 4, 5 en 6
Belijdenis van het geloof
Zingen: Gezang 179b
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 160
Zegen.