kalender

Liturgie

Liturgie zondag 17 juni 2018

Morgendienst: ds. GO, Sander
Bijzonderheid: viering avondmaal (gaand)
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen: Psalm 121: 1 (als votum)
Vredegroet
Zingen: Gezang 145: 1 en 3
Onderwijs over de wet
Zingen: Gezang 145: 4
Gebed
Lezing: Kolossenzen 1: 12 - 14
Verkondiging  
Zingen: gezang 115
Viering van het avondmaal
Lezing avondmaalsformulier 2
Instelling
Jezelf toetsen
Uitnodiging en terugwijzing
Christus gedenken
Verzekering
Eenheid met Christus
Verlangen naar Christus' wederkomst
Gebed
Belijdenis van het geloof
Zingen: Liedboek 20: 5 en 7
Opwekking
Viering (gaand)
Zingen: Psalm 84: 3 en 5        avondmaalscollecte
Dankzegging
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 108
Zegen.

Middagdienst : ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 14                 
Moment van stilte
Zingen: Votum en groet (Sela)
Gebed
Zingen: Psalm 119 (psalmproject)
Zingen: Gezang 164 (2x)
Zingen: Gezang 158
Lezing: Psalm 66 Elza Homan
Zingen: Psalm 66: 1
Verkondiging
Zingen: Psalm 66: 7
Belijdenis van het geloof
Zingen: Opwekking 585
Gebed
Zingen: Opwekking 194
Zingen: Tieneropwekking 107
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 589
Zegen.