kalender

November 2022
zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Liturgie

Liturgie zondag 27 november 2022

GKv Assen-West; viering HA;
8.30 uur in de Bron
Welkom en mededelingen
Aansteken van de eerste adventskaars
Luisteren: Liedboek 1005
Votum en Vredegroet
Zingen: Liedboek 405
Gebed
Kinderen naar kinderkring
Lezing van de tien geboden
Zingen: Psalm 26: 2 GK
Lezing: 1 Korinte 11, 23 – 2
Tekst: 1 Korinte 11, 26
Verkondiging ‘doe dit totdat Hij komt’
Zingen: Gezang 184: 1 GK
Terugkomst en terugkoppeling kinderkringen
Viering van het avondmaal (form 2)
       Jezelf toetsen
       Uitnodiging en terugwijzing
       Christus gedenken
       Verzekering
       Eenheid
       Verlangen naar Christus’ wederkomst
Gebed
Zingen: gezang 218: 3 en 4 GK
Opwekking
Viering (gaand)
Zingen: Psalm 103: 9 GK
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Liedboek 442: 1 en 2
Zegen

Gezamenlijke middagdienst in de Kandelaar 16:30 uur
Voorganger: ds. W. Jagersma
Welkom
Votum en groet
Psalm 123: 1 en 2
Gebed
Lezen: Romeinen 8: 18-30 + vr. en antw. 43 Gewone catechismus
Preek
Luisterlied: (Maak ons hart onrustig, God)
Psalm 130: 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Gezang 167 (Machtig God sterke rots)
Gebed
Collecte
NLB 675: 1-2 (Geest van hierboven)
Zegen