kalender

Liturgie

Liturgie Goede vrijdag 19 april 2019


Welkom en mededelingen
Luisteren: Getsemane Kees Kraaijenoord
Votum (gezongen) en Groet
Zingen:  Psalm 116 GK                                                                                                 
Gebed
Luisteren:  Agnus Dei muziekgroep

De angst van Jezus
Lezing :                Matteus 26, 36 - 45
Lezing:                 Lucas 22, 41 - 44
Zingen: Getsemane  Sela muziekgroep
Verkondiging
Zingen:                gezang 36 GK 2006          
                                                                               
Verlaten door God
Lezing:                 Matteus 27, 45 - 50
Zingen:                psalm 22 GK                                                                                                     
Lezing:                 Lucas 23, 44 - 49
Verkondiging
Zingen:                Ggezang 913 LB                                                                                               
                               
De dood overwonnen
Lezing:                 Hebreeën 4, 14 - 16
Verkondiging
Zingen :  Opwekking 657 muziekgroep
Zie het kruis             
Gebed
Zingen:  gezang 575 LB  : 1                                                                          
Inzameling van de gaven       
Zingen: Gezang 624 LB                                                                                
Zegen.

Na de dienst: muziekgroep