kalender

November 2017
zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • Creche
 • Beroepingsberichten
 • diaconie
 • Gametgod
 • doos
 • dankdag
 • agenda
 • AJK
 • Tijdens de erediensten is er Creche voor de kleintjes
 • Bekijk hier de beroepingsberichten predikanten GKv
 • Dienen, delen en doen in kerk en samenleving
 • Gemeenteproject 2014
 • Uit het archief van de kerk
 • Tijdens bid- en dankdag zijn er speciale diensten voor de jeugd
 • Bekijk onze activiteiten
 • Onze kerkelijk werker

Instructies ouders 3+ crèche

Elke zondagmorgen, kunt u uw kind, vanaf 3 jaar, brengen naar de 3+ crèche.

Om het voor iedereen leuk en gezellig te houden zijn er enkele regels opgesteld.

Algemeen

3+ Crèche

Tijdens de ochtendkerkdiensten wordt er een 3+ crèche georganiseerd in zaal 3.
Deze zaal kunt u vinden recht tegen over de hoofdingang van de kerk. De deur zit links van de kerkzaaldeuren.
Alle kinderen van 3 jaar en ouder mogen naar de 3+ crèche. Als uw kind jonger is dan 3 jaar mag het naar de 0-3 crèche. (zie instructies 0-3 crèche)

Leid(st)ers

1 (jong)volwassene/ en 1 jongere zullen op uw kind passen. Zij zijn 25 minuten voor de aanvang van de dienst aanwezig.
Als de (jong)volwassen leid(st)er er nog niet is als u uw kind brengt, blijft u dan bij uw kind tot de leid(st)er er wel is.

Ouders

Als u uw kinderen naar de crèche brengt, zal u ook gevraagd worden om er af en toe op te passen. Dit geldt natuurlijk alleen voor kinderen van onze gemeente.

Rooster

In de Maranathabode en op de website van onze gemeente kunt u lezen wie er wanneer oppast.

Voor de kerkdienst

Formulier invullen

Per kerkdienst moet er een formulier ingevuld worden, waarop de namen geschreven móeten worden van de leid(st)ers en alle namen van de kinderen die in de crèche aanwezig zijn. (Dit is verplicht zodat duidelijk is wie er in de crèche aanwezig is bij een eventuele calamiteit!)
Als ouder bent u er zelf verantwoordelijk voor dat de naam van uw kind op het formulier geschreven wordt, zodat de leid(st)ers tijd hebben om de kinderen zelf op te vangen.

Crècheruimte

De 3+ crèche wordt in zaal 3 georganiseerd. Deze ruimte heeft een nooddeur naar buiten.

Tijdens de kerkdienst - praktisch

Drinken en eten

In principe is het niet de bedoeling dat er gegeten of gedronken wordt in de 3+ crèche tijdens de kerkdienst.

Toiletgang

Wilt u het de leid(st)er laten weten wanneer uw kind net zindelijk is, zodat de leid(st)er hier rekening mee kan houden?

Ouder nodig vanuit de kerkzaal?

Als er e.v.t iets met uw kind aan de hand is, zal de dienstdoende koster u als ouder uit de kerkzaal roepen.

Opruimen

Na de kerkdienst moet al het speelgoed weer in de daarvoor bestemde bakken opgeruimd worden. Mocht er nog veel speelgoed liggen wilt u dan misschien met uw kind nog iets opruimen?

Ontruimingsplan

Men is momenteel bezig om het ontruimingsplan up to date te maken.
De situatie m.b.t. het ontruimen van de crèches is nu:
Als er een ontruiming van het kerkgebouw moet plaatsvinden van zijn enkele ouderlingen verantwoordelijk voor de kinderen van de crèches. Zij zullen uw kind(eren) meenemen naar buiten, naar de overzijde van de Groen van Prinstererlaan. Probeer dus als ouder niet zelf uw kind op te halen!
Als u – na het opvolgen van de instructies van de koster - zelf buiten gekomen bent kunt u uw kind(eren) weer hier vandaan ophalen.

Tijdens de kerkdienst - inhoudelijk

Tijdens de kerkdienst

Als de kerkdienst begint zullen de leid(st)ers de kinderen vragen om het speelgoed te laten liggen en in een kring (aan tafel of op de grond) te gaan zitten.
Eerst zal het crèchelied gezongen worden.

Het crèchelied
(op de wijs van “samen in de naam van Jezus”)
 
Heer wat fijn het is weer zondag,
samen zijn we in de kerk
Hier mag ik U leren kennen,
als een Vader, groot en sterk!
Vader, help ons bij het luist'ren,
als verteld wordt uit Uw Woord.
Geef dat wij blij voor U zingen
dank U wel, dat U ons hoort.

Hierna zal er aan de hand van een rooster een bijbelverhaal gelezen worden uit ‘de bijbel voor jou’. Na het lezen van het bijbelverhaal is het de bedoeling om met de kinderen te praten, te bidden, te zingen en een werkje te maken.
Als we een christelijk feest in de kerk vieren, zoals bv. Kerst of Pasen, dan staan we daar in de crèche natuurlijk ook bij stil!

Verwerkingsmap

Omdat we uw kind, tijdens de kerkdienst, graag iets mee willen geven vanuit de bijbel, op een leerzame en speelse manier hebben we bij ‘de bijbel voor jou’ een verwerkingsmap gemaakt. Bij elk bijbelverhaal hoort een uitleg, liedjes en vragen.
Het is fijn om met de kinderen te praten over wat we van het gelezen bijbelverhaal kunnen leren en wat het voor ons, dus ook hun geloof kan betekenen.
Vergeet dus vooral thuis niet te vragen naar wat uw kind heeft gedaan of geleerd…
Afhankelijk van de samenstelling van de groep zal er de ene keer meer gepraat en geknutseld worden en de andere keer iets meer gespeeld.
Het is uiteindelijk aan de leid(st)ers om te bepalen wat ze gaan gebruiken.

We wensen alle kinderen van de 3+ crèche en de leid(st)ers hiermee veel plezier en geloofsgroei toe!

Werkgroep Jeugd & Eredienst,

Assen-West, juli 2011