Nadenker

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

jkkhjkhfghfhjjghjfgfghfh

Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwens personen Assen-West

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is iemand die u kunt benaderen als u problemen of verwarring ervaart met betrekking tot seksueel misbruik in de kerkelijke relaties.
Of andere problematieken die o.a. hieronder staan vermeld.
In uw gemeente zijn enkele vertrouwenspersonen benoemd.
U kunt een vertrouwenspersoon uit uw eigen gemeente benaderen, maar ook is het mogelijk om iemand uit een andere gemeente te bellen / schrijven / bezoeken / mailen. De adressen vind u onder aan deze tekst.

Wat is seksueel misbruik binnen de gemeente?
Iedere uiting van verbaal en non-verbaal of  fysiek gedrag:

-Opzettelijk of  onopzettelijk
-Gewenst dan wel ongewenst
In de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen
Door wie?
Door een pastoraal of ander kerkelijk medewerker (predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker, commissielid e.d.).
Waardoor ten opzichte van een gemeentelid vanuit de gezagspositie:
-Vertrouwen geschonden wordt
-En de grens van persoonlijke integriteit overschreden wordt.

Waar kan een vertrouwenspersoon nog meer voor zijn?
Dat kan zijn voor b.v. pesten,treiteren,roddelen,nege-
ren, stalken, agressie, discriminatie,ook qua homo/lesbienne of andere problemen waar je mee worstelt.
geweld(huiselijk),bedreigingen, machtsmisbruik.

Wat doet het met de mens?
Slachtoffers kunnen een trauma oplopen. Het is een gebeurtenis die door de aard en de omstandigheden overweldigend is. Je hebt er geen woorden voor. Je kunt het geen plek geven door de heftigheid, het onverwachte en de onvoorstelbaarheid door de omstandigheden.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De taak van een vertrouwenspersoon is mensen met vragen of problemen zoals hierboven geschetst, eerste opvang te verlenen.
De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn.
Hij/zij kan u helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen.
De vertrouwenspersoon mag met die informatie niets doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Instructie
De vertrouwenspersoon moet zich houden aan de volgende instructies:
-Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad.
-Geheimhouding is verplicht met betrekking tot leden uit het netwerk of kerkenraad.
-De vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig. Hij/zij kan overleggen met het netwerk van vertrouwenspersonen.
-Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor.
Bij eventuele vervolgstappen wordt u verder begeleid door Het Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties.
Het Meldpunt is gespecialiseerd op dit gebied.
Het Meldpunt.
Het Meldpunt is een stichting waarin de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken samenwerken.
Ze heeft als doel mensen te helpen die problemen ervaren met betrekking tot seksueel misbruik in kerkelijke relatie. Door te informeren, adviseren, door te verwijzen en te begeleiden. U kunt het Meldpunt ook zelf benaderen:
Het Meldpunt,Parkweg 14, 8011 CK Zwolle,
Tel: 038-4232125,/
06- 810 801 17, (ma – vrij,
9.00 – 17.00)

Wanneer benaderd u ons?
De belangrijkste boodschap die wij u via deze folder willen brengen is:

Houd het niet geheim, maar neem iemand in vertrouwen als u met problemen zit op dit gebied.
Slachtoffers zijn regelmatig bang dat hun probleem te onbeduidend is, maar nemen daarmee zichzelf niet serieus.
Misbruik, in welke vorm dan ook, mag niet bestaan in de kerk.
Een netwerk
Samen met vertrouwenspersonen binnen de GKV-kerken van de Assen hebben we een netwerk opgericht.


Hier volgen de adressen van vertrouwenspersonen binnen de  GKV-kerken van Assen.

Assen-West:
-Piet van der Ploeg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-21410713

Assen-Marsdijk:
 -Christa Schoon
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-16006291
-Martijn Kuizenga
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-17678112

Assen-Zuid:
-José en/of Meino Nijhoff
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 51 28 79 51
- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 13 30 63 04.

Assen-Peelo:
-Annemarie Roorda
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 81 30 54 33
- Jeanette Schoon
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 21 20 82 37

Assen-Kloosterveen:
- Eelkje Kaptein
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-11 46 04 38
- Gerlof Kort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-14 94 36 01

Bij de wisseling van het jaar………

Broers en Zussen, zowel ouder als jonger, voor de afgelopen maand het volgende:

Bij de wisseling van het jaar………

Alweer een jaar voorbij. Uren, dagen, maanden en jaren vliegen als een schaduw heen. De tijd gaat snel, hoor je vaak. En op de keper beschouwd: ervaart iedereen dat niet zo? Zo, na de wisseling van een jaar zijn vele mensen vol goede moed en wensen de ander: ‘alles wat wenselijk is’, of ‘de beste wensen’, soms ook ’veel heil en zegen voor het nieuwe jaar’, weer anderen ‘een gelukkig nieuwjaar’. Hoe de wensen ook worden verwoord, het mag duidelijk zijn dat we de ander het goede gunnen. Een prachtige start, een mooi begin, echt diaconaal ook. Maar kijk eens achterom, kijk eens naar het jaar dat achter ons ligt, naar het jaar 2014. Ook toen had u goede voornemens. Wat is er van terecht gekomen? Waren we echt uit op het goede voor onze naaste, gunden we hem of haar inderdaad het allerbeste, of…..?
In het komende jaar zal veel op ons af komen, zo wordt er beweerd. Door het overhevelen van veel zorgtaken van het rijk naar de gemeenten, zal veel ook op de schouders komen van familie, buren, kennissen, vrienden en ja, ook op de schouders van gemeenteleden. Onze eigen broeders en zusters. Zijn wedaar klaar voor, kunnen we dit? En zijn we daarbij alleen gericht op onszelf, intern zeg maar, of hebben we ook oog voor allen die geen deel uitmaken van een grotere, sociale omgeving. Mensen die niet naar een kerk gaan, mensen die niet lid zijn van een (sport)vereniging, mensen die niet vaak in het buurthuis komen, mensen die … alleen door het leven gaan, geen familie hebben, mensen die eigenlijk wel een beetje apart zijn, misschien zwerven, geen dak boven het hoofd hebben, mensen die moesten vluchten, kortom: is/was onze wens inderdaad voor allen die op ons pad komen?
De diaconie zal binnenkort haar medewerking verlenen aan de actie van het Diaconaal Platform. Hierover is al eerder geschreven (dec. 2013) en nu komt het daadwerkelijk ook dichterbij. Dit betekent dat wij als diakenen echt heel concreet een beroep zullen gaan doen op uw fysieke inzet, op uw mankracht zeg maar. Echt inzetten voor uw mede-stadsgenoot, door kaartjes rond te brengen en even later deze ingevulde briefjes weer op te halen. Soms betekent dit ook om even uit te leggen waarom u dit doet en wat deze actie inhoud. Dan kunt u natuurlijk zeggen: dat moet van onze kerk. Maar u kunt ook uitleggen wat u persoonlijk beweegt om oog te hebben voor uw naaste, voor uw medemens, uw stadsgenoot. Een prachtig project, een unieke gelegenheid om er te zijn voor je naaste. Denk er alvast maar even over na of het iets voor u is. Bedenk daarbij dat “wat u doet voor de onaanzienlijksten in deze stad, u dat doet voor HEM” (Matt. 25:45). Hierin krijgt uw wens van het begin van dit jaar ook een concrete betekenis. Mooi toch. U hoort hier meer over.
Zo bij de wisseling van een jaar, net als op andere momenten trouwens, gaan je gedachten wel eens aan de loop. Nog eens memoreren wat er zoal is gebeurd. Mooie dingen en verdrietige zaken, blijde verrassingen en teleurstellingen, voorspoed en tegenslag. Niet alles was altijd positief. Er waren twijfels, boosheid wellicht, maar denk als het kan ook datgene wat wel goed ging, aan al het goede dat we kregen van onze trouwe God en Vader. Denk daarbij ook eens aan de rol die u daarin hebt gespeeld. Wat was uw inzet? Kwamen uw goede voornemens uit? Kunt u/kun jij ook beamen: ‘Vader, het heeft ons aan niets ontbroken’ ?
Ook kun je vooruit denken. Krijg ik nog een jaar aan mijn leven toegevoegd? Zal ik slagen op school? Zou ik promotie krijgen? Zou ik dit jaar wel werk kunnen vinden? Blijf ik gezond? Wordt ik eindelijk verlost van die vervelendekwaal? Zou ik het vriendje/vriendinnetje vinden waar ik zo naar uitkijk? Van alles kan er door ons hoofd spoken: wensen, verlangens, zorgen, twijfels.
Daarom aan het einde wederom een klassieker: Wat de toekomst brengen moge,…
De diaconie wenst u allemaal een prachtig jaar onder de zegen van onze goede God. En als we daarin gericht zijn op al onze naasten, dan krijgen we zelf ook volop aandacht van die naaste.
De vrede van God zij met u!
De diakenen.
(reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 11 45 96 96)

Oude doos

Op deze pagina wil ik de komende tijd dingen publiceren uit het archief van de gereformeerde kerk Assen

Dit kan zijn geluidsfragmenten of kopieen van kerkraadsverslagen, artikelen uit Maranathabode enz.

Mocht u dingen in uw bezit hebben die hier gepubliceerd kunnen worden of wilt u reageren laat het mij weten dmv het sturen van een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pinksteren 1966 doop Annete Alberts

Bevestiging ds J.T Oldenhuis (zendingspredikant) door ds H. Bouma 3 oktober 1968

 

Intrede ds. J.T Oldenhuis (zendingspredikant) 3 oktober 1968

Preek ds. O.J. Douma (1966-1970)-1

 

Preek ds. O.J. Douma (1966-1970)-2

Symboliek van (en in) de Maranathakerk

De Maranathakerk verrees in 1966 in het gebied waar een nieuwe stadswijk gebouwd zou worden. Eerst is besloten tot de manier waarop de kerk geconstrueerd en vormgegeven zou worden. Pas daarna is uit meerdere inzendingen vanuit de gemeente gekozen voor de naam Maranathakerk.

Het dak
Het gebouw met z’n dak doet denken aan drie bijbelse beelden.
Eerst aan een moedervogel, die haar kuikens onder haar vleugels laat schuilen. Zo zorgt God voor Zijn volk.
Je moet ook denken aan een vogel die wil opvliegen, van de aarde weg, de hemel tegemoet, naar het Zuiden, waar het zonlicht straalt! Deze indruk wijst op de levende verwachting van de Heer Jezus die eens op de wolken terug zal keren. Maranatha betekent immers: kom, Heer!
Tenslotte verbeeldt het kerkgebouw een tent. We zijn hier nog in onze aardse tent. We kamperen als het ware nog in dit gebroken leven, want we zijn hemelburgers die de stad met fundamenten uit de hemel verwachten, het Nieuwe Jeruzalem, waar alle gelovigen in heerlijkheid zullen mogen wonen!

De kerkzaal
De kerkzaal is ook vol Bijbelse symboliek.
De sacramenten doop en avondmaal zijn fijnzinnig artistiek afgebeeld in de beglazingen links en rechts, waar de doortocht door de Rode Zee zichtbaar is en aan de andere kant het laatste avondmaal van de Heer Jezus.

Het nieuwe Jeruzalem is gelijk in lengte en breedte. Zo ook de ruimte waar de gemeente zich in de zaal opstelt. 20 bij 20 meter, en onder de ramen door van boven omsloten met een brede – betonnen – band. Die bepaalt ons bij de band van de gemeenschap der heiligen. Om zo als kerk in al onze kleurrijke verscheidenheid één te zijn in onze Heer. Deze band wordt gedragen door twaalf zuilen. Het getal twaalf komt vaak in de Bijbel voor: o.a. Israëls twaalf stammen en de twaalf apostelen. Een dertiende zuil staat achter de kansel, middenin de as van het kerkgebouw; daar waar het woord van Gods genade wordt geschonken! Als gemeente zitten we daar in een halve cirkel omheen. De ambten zijn door de links en rechts vooraan geplaatste kerkenraadsbanken duidelijk aanwezig.

De doopvont
De (of: het) doopvont staat als een uitgestoken hand naar de gemeente toe en doet denken aan het koperen wasvat in de voorhof van de Joodse tempel. De doopvont wordt gedragen door een driedelige voet en omsloten door een koperen ring, want er wordt gedoopt in de naam van onze drie-enige God!

Predikanten vanaf de vrijmaking


 

           Predikanten van de ongedeelde kerk te Assen

B.A Bos      
J. van Bruggen 28 november 1943 - 8 juni 1965
H. Bouma 14 juli 1946 - 3 januari 1977
O.J. Douma 21 september 1966 - 4 juli 1970
T. Boersma 17 oktober 1965 - 13 april 1975
S.Braaksma 17 oktober 1965 - 3 januari 1977
J.T. Oldenhuis 3 oktober 1968 - 3 januari 1977
H.J. Begemann 2 mei 1971 - 3 januari 1977
H.J.Nijenhuis 14 januari 1974 - 3 januari 1977
B. van Zuijlekom 5 september 1976 - 3 januari 1977

Splitsing van de kerk te Assen-Noord en Assen-Zuid op 3 januari 1977
        

          Predikanten van de kerk te Assen-Noord

H. Bouma 3 januari 1977 - 4 februari 1982
H.J. Begemann 3 januari 1977 - 25 juni 1978
R. Timmerman 10 februari 1980 - 31 augustus 1997
C. van den Berg 4 juli 1982 - 29 mei 1988
E. Heres 11 september 1988 - 26 november 1995
H. de Vries 24 juni 1990 - 2 juni 1996
A. de Snoo 31 maart 1996 - 27 augustus 1996
T. Wendt 22 december 1996 - 28 juni 2005
P. Groen 28 september 1997 - 28 juni 2005
G.J. van Enk 19 september 2014 - 1 juli 2004

Splitsing van de kerk in Assen-Peelo en Assen-West op 28 juni 2005
     

         Predikanten van de Gereformeerde Kerk Assen-West

T. Wendt 28 juni 2005 - 1 september 2007
P. Groen 28 juni 2005 - 16 september 2008
G.O. Sander 17 mei 2009 - heden

Kerkelijk werker

A.J. Kruizinga

A.J. Kruizinga.

Bovenmaat 14
7772 JE Hardenberg.
Tel. 0523-267097
Mobiel 06-10003290
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(op dinsdag en donderdag over het algemeen aanwezig in Assen)