Nadenker

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • diaconie
 • agenda
 • doos
 • Creche
 • AJK
 • dankdag
 • Beroepingsberichten
 • Gametgod
 • Dienen, delen en doen in kerk en samenleving
 • Bekijk onze activiteiten
 • Uit het archief van de kerk
 • Tijdens de erediensten is er Creche voor de kleintjes
 • Onze kerkelijk werker
 • Tijdens bid- en dankdag zijn er speciale diensten voor de jeugd
 • Bekijk hier de beroepingsberichten predikanten GKv
 • Gemeenteproject 2014

Preekproject

Wat is een Preekproject?

Eén keer per jaar houdt de basisschool de Cirkel een preekproject.
Eerst werken de kinderen op de Cirkel een week op school over een thema.
Dan wordt de zondag erna door de dominee over dit thema gepreekt. Dit gebeurd in de Gereformeerde kerken van Assen-West, Assen-Zuid, Hooghalen en Beilen.
En op maandag komen de vier dominees van deze gemeenten op school om er per klas over door te praten.

Via dit project probeert de Cirkel samen te werken met de kerken en de gezinnen.
Het is belangrijk om betrokken te zijn bij elkaar. We proberen daarom ook de hele gemeente van Assen-West erbij te betrekken, dus ook de kinderen die naar speciaal onderwijs gaan.

Preekproject 2012

In de week van 8 t/m 14 oktober wordt er op de basisschool de Cirkel weer een preekproject gehouden.
Het thema is: Delen in overvloed.
Op zondag 14 oktober zal er in de kerken van Assen-West, Assen-Zuid, Hooghalen en Beilen door de predikanten over dit thema gepreekt.
Het is dan Micha-zondag en dit is het thema van de Micha-zondag 2012.
Op de Cirkel wordt er met de kinderen over dit thema gesproken, wordt er uit de bijbel verteld over hoe God zorgt voor de armen en hoe wij Hem hierin kunnen volgen. Er wordt ook weer schoolbreed geknutseld.
Op maandag 15 oktober brengen de vier predikanten van de bovengenoemde gemeenten, die over het thema gepreekt hebben een bezoek in alle klassen.

Preekproject 2011

In de week van 16 t/m 23 mei was er dit jaar een preekproject op de basisschool de Cirkel.
Het thema van dit jaar was: 'Jona'
De hele week is er op school over Jona verteld, gewerkt en gezongen.
En op zondag 22 mei preekte dominee Sander in onze gemeente over Jona. Maar ook in de kerken van Assen-Zuid, Hooghalen en Beilen werd er over Jona gepreekt.
De hele kerk hing vol met allemaal mooie werkjes van jullie, die jullie op school hadden gemaakt.
Maandag 23 mei kwamen vier dominee's (dominee Sander, Meijer, Soepenberg en Dreschler) op de Cirkel om per klas er met jullie over door te praten.
De preek werd met jullie besproken en ook konden jullie vragen stellen.
Enkele gestelde vragen waren bijvoorbeeld:
 -  Hoe zou God Nineve verwoest hebben, als ze niet geluisterd hadden?
 -  Waarom was Jona eigenlijk zo boos op God?
 -  Hoe oud was Jona geworden?
Als het goed is weten jullie nu wat de antwoorden zijn!
Zo sloten jullie op school, samen met de dominees het preekproject af.
We hopen dat jullie er veel van geleerd hebben!

Preekproject 2010

Van 28 juni tot 5 juli is er op de Cirkel weer het jaarlijkse preekproject.
Dit jaar maken we gebruik van de Afrikaravaan.
De Afrikaravaan is een project van de Verre Naasten, en heeft als doel de kinderen bekend te maken met Afrika. In dit geval in het bijzonder gericht op Congo. De kinderen gaan ontdekken en ervaren hoe het is om als kind in Afrika te leven. Ze gaan de verschillen en overeenkomsten zien tussen het leven in Afrika en het leven hier in Nederland. We willen de kinderen door middel van dit project ook laten zien wat De Verre Naasten doet.

In deze week worden in alle klassen dezelfde verhalen verteld, die over het thema gaan. Misschien wilt u thuis meelezen?
Maandag: Met open armen – Mattheüs 19: 13 – 15, Jezus zegent de kinderen
Dinsdag: Handen om te bouwen – 1 Koningen 17: 1-16, Elia bij de weduwe van Sarfath
Woensdag: Handen om te vouwen – Daniël 6, Daniël in de leeuwenkuil
Donderdag: Handen uit de mouwen – Lucas 10: 25-37, De barmhartige Samaritaan
Vrijdag: Get connected – Mattheüs 19: 13 – 15, Jezus zegent de kinderen (mbv dvd)

Op zondag 4 juli wordt er gepreekt over 1 Koningen 17: 1-16.
De kerkdiensten zijn als volgt:
Beilen:       09.30 uur dominee Dreschler
Hooghalen:    14.15 uur dominee Dreschler
Assen-West:   10.45 uur dominee Sander
Assen-Zuid:   09.30 uur dominee Meijer
Op maandag 5 juli komen ds. Sander, ds. Meijer, ds Soepenberg en ds. Dreschler op school om in alle groepen met de kinderen te praten over de preek en over wat er op school is besproken.
We hopen dat het een fijn en leerzaam preekproject wordt.
 
Met vriendelijke groet namens het team van de Cirkel

Gea v/d Beukel en Sandra Smit