Nadenker

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

Geschiedenis

Op 3 januari 1977 werd besloten de Gereformeerde Kerk te Assen te splitsen en daardoor ontstond onze gemeente, de Gereformeerde Kerk te Assen-Noord. Het doel van deze splitsing was, dat de gemeente meer als echte "gemeente" (vergadering van Gods volk op één plaats) zichtbaar  zou kunnen zijn. De onderlinge band zou sterker kunnen worden en het werk van de ouderlingen en diakenen zou makkelijker te organiseren zijn.  
Voor de splitsing bestond de gemeente uit ongeveer 2500 leden, waarvan er ruim 1100 overgingen naar onze nieuwe gemeente met twee predikantsplaatsen. Ook werden alle verenigingen opgesplitst

In de volgende jaren groeide de gemeente flink en vooral door de bouw van de nieuwe wijk Peelo. Vanaf maart 1982 waren dubbele diensten nodig om alle gemeenteleden tijdens de erediensten een plek te kunnen geven en gemeente bleef zich uitbreiden.  Daarom werd in 1987 een derde predikantsplaats ingesteld en de nieuwe wijk Peelo gecreëerd. Ook werd er een "bouwfonds" ingesteld voor een tweede kerkgebouw in Peelo en in juni 1990 hadden alle drie de wijken een eigen predikant.

Doordat de gemeente bleef groeien o.a. door het ontstaan van de woonwijk Marsdijk, besloot de kerkenraad in juni 1993 opnieuw plannen te maken voor de toekomst. Er werd besloten om niet in Peelo , maar om in de wijk Marsdijk een eigen kerkgebouw te gaan bouwen. Verder werden plannen ontwikkeld over vernieuwde kerkgrenzen, een eventuele vierde predikantsplaats en de uitbreiding van het bestaande kerkgebouw. Natuurlijk werd ook goed gekeken naar de financiële gevolgen hiervan. Besloten werd verder om aan te koersen op gemeenten van 500 – 600 leden.
In 1995 besloot de kerkenraad dat de wijk Marsdijk een eigen predikant zou moeten hebben en een eigen kerkgebouw. In maart 1996 kwam de eigen predikant en in augustus van datzelfde jaar werd de gemeente Assen-Marsdijk een zelfstandige gemeente. De gemeente Assen-Noord telde toen 2003 leden.  
Inmiddels werd de wijk Kloosterveen gebouwd, eerst op het grondgebied van Assen-Zuid en daarna op het gebied van Assen-Noord. Sinds september 2001 is er een zelfstandige kerk te Assen-Kloosterveen. Door de komst van deze gemeente  werden de kerkgrenzen aangepast, waardoor een aantal leden van onze gemeente  bij de kerk van Assen-Kloosterveen ging horen.
Omdat de gemeente erg groot bleef, besloot de kerkenraad in 2003 dat de gemeente opnieuw gesplitst moest worden en dat gebeurde op 28 juni 2005. Er ontstonden twee nieuwe gemeenten: de Gereformeerde kerken Assen-West met 859 leden en Assen-Peelo met 553 leden.

Twee jaar na de splitsing kreeg de gemeente Assen-West steeds meer een ‘eigen’ vorm.  De kerkenraad verwacht dat onder de zegen van de Heer, de ambtelijke bearbeiding en het sterker worden van de onderlinge band, na verloop van tijd steeds meer zichtbaar zullen worden.