Nadenker

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • doos
 • agenda
 • Creche
 • Beroepingsberichten
 • AJK
 • Gametgod
 • diaconie
 • dankdag
 • Uit het archief van de kerk
 • Bekijk onze activiteiten
 • Tijdens de erediensten is er Creche voor de kleintjes
 • Bekijk hier de beroepingsberichten predikanten GKv
 • Onze kerkelijk werker
 • Gemeenteproject 2014
 • Dienen, delen en doen in kerk en samenleving
 • Tijdens bid- en dankdag zijn er speciale diensten voor de jeugd

Gemeente project 2013/2014


Het gemeenteproject Feest van genade beslaat een periode van veertig dagen waarin we als gemeente worden stil gezet bij het wonder van Gods genade. Zes weken lang (in drie blokken) willen we samen op ontdekkingstocht gaan naar de drijfveer van het (missionair) gemeentezijn.

Tijdens dit gemeenteproject zullen we het boek '40 dagen: Feest van genade, werkboek voor een verdiepend gemeenteproject' lezen. Geschreven door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek.

"In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. (...) In Hem heeft God (...) ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid."
  Efeziërs 1:4-14

"Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij nu al laten delen in zijn luister."
  Romeinen 8: 29-30

10.000 redenen (Lisanne)